Inköp

 • Procurement
 • Danfoss inköpsavdelning är en global organisation som är indelad i ett centraliserat kategorihanteringsteam och divisionsbaserade inköpsenheter. Över 400 medarbetare runtom i världen fokuserar på alla inköpsområden och stödjer våra strategier och nyckeltal.

   

 • Vårt förhållningssätt

   

  Vi strävar efter att förbättra våra prestationer som leverantör och på att minimera komplexiteten och de årliga kostnaderna. Vår globala samordning innebär fördelar både för Danfoss och för våra leverantörer på följande sätt:

  • Danfoss divisioner ökar konkurrenskraften på global nivå genom effektiva leveranser och kostnadsminskningar
  • Leverantörer utvecklar aktiva partnerskap med Danfoss för att öka volymerna och utöka affärsmöjligheterna
  • Bägge parter utvecklar en långsiktig relation för innovativt tekniskt och kommersiellt samarbete

   

   

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet