Danfoss hjälper dig att dra nytta av möjligheterna med ekodesign

compressors-for-air-conditioning-danfoss Även om mycket av det ekodesignrelaterade arbetet handlar om CE-märkning och kapacitet att sälja kyllösningar finns det långt fler fördelar med att arbeta med ekodesign och HVACR-produktutveckling på ett holistiskt sätt. Danfoss står redo att erbjuda både rådgivning och lösningar som uppfyller kraven.

- den 27 augusti 2018 Efter Danfoss Cooling

Även om mycket av det ekodesignrelaterade arbetet handlar om CE-märkning och kapacitet att sälja kyllösningar finns det långt fler fördelar med att arbeta med ekodesign och HVACR-produktutveckling på ett holistiskt sätt. Danfoss står redo att erbjuda både rådgivning och lösningar som uppfyller kraven.

Även om det är tillverkarnas ansvar att se till att kraven uppfylls så att de kan få sina produkter CE-märkta om de vill kunna sälja dem inom EU påverkas också aktörer inom kylbranschen som helhet.

För tillverkare av kylprodukter är ekodesign ett sätt att se till att produkterna uppfyller kraven, framtidssäkra produkter och vinna konkurrensfördelar i förhållande till andra tillverkare, både inom och utanför EU. För ägare av kylutrustningar, grossister och systeminstallatörer utgör lagstiftningen en vändpunkt som innebär ett större fokus på hållbar, energieffektiv och kostnadseffektiv utrustning.

EU:s ekodesigndirektiv, även kallat direktivet om energirelaterade produkter (ErP-direktivet), ENTR Lot 1 2015/1095 och 2015/1094 för kylprodukter för professionellt bruk går den 1 juli 2018 in på sitt andra steg. Tillämpningar som berörs av detta är luftkylda aggregat, kylskåp och frysar för professionellt bruk, snabbnedkylningsskåp och processkylaggregat.

I direktivet fastställs obligatoriska minimikrav på produkters energieffektivitet. Syftet med det är att förbättra produkters totala prestanda och därigenom värna om miljön genom att minska indirekta koldioxidutsläpp (CO2).

 

Mål om energiprestanda för luftkylda aggregat

Efter det första steg som togs i juli 2016 blir kraven på energiprestandanivå hos luftkylda aggregat allt striktare. Från och med den 1 juli 2018 får effektfaktorn (COP) och årstidsberoende energiprestanda (SEPR), beroende på kylningskapacitet, inte ligga under följande värden:
* Nominell kapacitet vid full belastning med omgivningstemperaturen inställd på 32 °C (standarder: SS-EN 13215/13771-2).

 

 

Högeffektiva luftkylda aggregat

De luftkylda aggregaten Danfoss OptymaTM, i både förpackade och icke-förpackade versioner, uppfyller utan tvekan kraven för ekodesign 2018 med SEPR- och COP-värden som ligger långt över minimigränserna. Vissa av dem är även ASERCOM-certifierade – listan finns på deras webbplats. Dessutom levereras nu alla med köldmedier med lägre global uppvärmningspotential såsom R448A, R449A, R452A och snart även R513A och R290 inom området lätta, icke-förpackade aggregat för kommersiellt bruk.

I och med att produkterna är CE-märkta kan både fackmän och slutanvändare vara säkra på att de väljer framtidssäkrade lösningar som uppfyller de gällande kraven och därmed också göra ordentliga besparingar när det gäller elanvändningen. I sin strävan efter att vara transparenta presenterar Danfoss den årliga energianvändningen för sina enheter och har publicerat en infografik på sin hemsida där kW/h-värdet för kylning har översatts till besparingar i euro.

Enheten OptymaTM Plus INVERTER med ett certifierat SEPR-värde på 3,84 jämfört med en alternativ produkt på marknaden.  

OptymaTM Plus INVERTER jämfört med mekaniskt modulerad teknik (källtest Danfoss):

 

ecodesign-infographic

Sociala medier

Danfoss Cool är vår officiella sociala mediekanal. Var social och delta i samtalet.

Coolselector®2 - Intelligent urvals- och analysverktyg

Coolselector®2 erbjuder marknadsledande enkelhet och professionell lätthet i systemkonstruktionsprocessen för alla kommersiella och industriella kylprojekt. Ett unikt verktyg som gör det komplicerade enkelt. Coolselector®2 kan användas på språng eftersom det fungerar både offline och online.

Vill du veta mer?

Tycker du att våra produkter verkar intressanta? Vill du veta mer? Prata med oss! Kontakta oss via e-post så kommer någon av våra Danfoss-experter kontakta dig så snart som möjligt.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet