Danfoss lösningar för kommersiell kylning godkända för användning tillsammans med de alternativa köldmedierna R448A, R449A och R452A

Ett urval kommersiella kylkomponenter och de viktigaste köldmedier i spel

danfoss-solutions-for-commercial-refrigeration-approved-for-use-with-alternate-refrigerants-r448a-r449a-and-r452a Köldmedieövergången börjar ta fart och HVAC-R-sammanslutningar driver på industrin att lämna R404A bakom sig. För att hjälpa våra kunder att hinna med har Danfoss lanserat många produkttyper för de största köldmediealternativen med låg GWP – som R448A, R449A och R452A – och fortsätter att uppdatera Coolselector® varje månad.

- den 28 augusti 2018 Efter Danfoss Cooling

Danfoss uppmuntrar kommersiella kyltekniker att inte vänta med övergången till låga GWP-värden längre – och lovar att stödja dem under varje steg på vägen. Osäkerhet över valet av köldmedier och den framtida försörjningen samt missförstånd kring komponentlämplighet kan hamna i vägen för tekniker som behöver skaffa sig färdigheter och kunskaper för att med tillförsikt ta sig an nya köldmedier.

Därför publicerar Danfoss en serie onlineresurser för att hjälpa till med val, installation och eftermontering, och förbinder sig att fortsätta att utveckla kvalificerade komponenter som är kompatibla med lovande, nya köldmedier allt eftersom de dyker upp. Danfoss lanserar också ett växande antal enheter som kan hantera flera köldmedier för att ge maximal flexibilitet både i dag och i framtiden.

För små och mellanstora kommersiella kylapplikationer, som exempelvis kylrum, är R448A, R449A och R452A utmärkta alternativ till R404A, som ett komplement till R407 A/F. Med tanke på den korta livslängden och kostnaden för R404A är övergången till alternativa köldmedier med lägre GWP-nivåer ett logiskt steg att ta nu. Lösningarna finns i dag tillgängliga för alla delar av kylsystemen med kompressorer, luftkylda aggregat, värmeväxlare, elektroniska och termostatiska expansionsventiler, magnetventiler, regulatorer, elektroniska regulatorer och andra rörkomponenter – för antingen låg- eller medeltemperaturtillämpningar. Senare versioner inkluderar EVR v2, TE5-55, TU-ventiler, MLZ, VLZ samt MTZ scroll- och kolvkompressorer och de kompakta luftkylda aggregaten Optyma™ med R448A, R449A och R452A.

Kvalificeringsplanen omfattar R513A och R450A* som kompletterande köldmediealternativ till R134a eftersom de ger liknande prestanda.

För fristående enheter som normalt används inom livsmedelstjänster har de långsiktiga lösningarna kopplats ihop med naturliga köldmedier. För tillämpningar med köldmediefyllnadsmängd mindre än 150 gram erbjuder Danfoss ett brett sortiment av komponenter lämpliga för olika A3*-köldmedier som R290 och R600a. Som komplement till R404A är R513A ett bra alternativ när fyllnadsmängden är över 150 gram eller när ett A3-klassat köldmedium* inte är tillämpligt.

 

danfoss-solutions-for-commercial-refrigeration-approved-for-use-with-alternate-refrigerants-r448a-r449a-and-r452a-2 Cool Tools:

För att hjälpa till att identifiera komponenter lämpliga för nya köldmedier är det bästa alternativet Coolselector® 2. Programvaran ger förslag som gör det möjligt för användaren att välja de mest lämpliga komponenterna baserat på ett antal parametrar som kylkapacitet, kylmedel, förångnings- och kondenseringstemperatur samt många andra viktiga variabler i vanliga kylsystem. Förutom en mängd olika köldmedier har Coolselector® 2 också stöd för beräkningar för olika kylsystem och komponentval för kylrum.

Urvalsprogrammet fungerar hand i hand med Låg-GWP-verktyget och kylstickeappen Refrigerant Slider så att kunderna enkelt kan identifiera rätt komponenter för alternativa köldmedier, mot bakgrund av deras specifika termodynamiska egenskaper.
*beroende på modell

 

Sociala medier

Danfoss Cool är vår officiella sociala mediekanal. Var social och delta i samtalet.

Coolselector®2 - Intelligent urvals- och analysverktyg

Coolselector®2 erbjuder marknadsledande enkelhet och professionell lätthet i systemkonstruktionsprocessen för alla kommersiella och industriella kylprojekt. Ett unikt verktyg som gör det komplicerade enkelt. Coolselector®2 kan användas på språng eftersom det fungerar både offline och online.

Vill du veta mer?

Tycker du att våra produkter verkar intressanta? Vill du veta mer? Prata med oss! Kontakta oss via e-post så kommer någon av våra Danfoss-experter kontakta dig så snart som möjligt.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet