Ny kylarteknik löser viktiga utmaningar kring köldmedier, verkningsgrad och kostnad

New chiller tech solves key challenges on refrigerants, efficiency and cost Danfoss har bekräftat en serie innovationer inom kylarteknik som hjälper OEM-tillverkare och entreprenörer att tackla växande utmaningar kring energieffektivitet, köldmedier med lågt GWP-värde och stigande systemkostnader.

Världen över tornar ett antal viktiga milstolpar upp när det gäller kylmedielagstiftning och energieffektivitetsstandarder, vilket gör att ingenjörer tävlar om att uppfylla nya tekniska krav. Samtidigt är stigande, tillämpade drift- och underhållskostnader ett problem i ett tilltagande antal entreprenör-/kundförhållanden.

- den 9 augusti 2018 Efter Danfoss Cooling

Danfoss har reagerat genom att dela information om nya och framväxande kylartekniker som företaget menar hjälper OEM-tillverkare att minska systemdesigntiden och leverera komfort i kommersiella byggnader utan orimlig prispress.

Underlätta övergången till köldmedier med lägre GWP-värde


Eftersom Danfoss inte är nöjda med marknadens största utbud av kompressorer, värmeväxlare, ventiler, sensorer och rörkomponenter som är kvalificerade för köldmedier med lägre GWP-värde fortsätter man att utveckla nya, motsvarande komponenter för att göra övergången så enkel som möjlig. För närvarande står R1234ze, R513A, R32 och R452B högst på agendan, och företaget har lovat att stödja ytterligare alternativ med låga GWP-värden allt eftersom de dyker upp i framtiden.

Nya framsteg inom oljefri kylarteknik

HVAC-yrkesmän har nu fler möjligheter än någonsin att dra nytta av fördelarna med en oljefri metod:

Danfoss Turbocor® TTH/TGH höglyftskompressorer

Danfoss Turbocor® TTH/TGH höglyftskompressorer är de senaste kompressorerna som använder prisbelönt teknik med magnetiska lager och variabel hastighet. Från och med början av 2019 kommer de nya Danfoss Turbocor® TTH/TGH-höglyftskompressorerna att erbjuda enastående full- och dellastseffektivitet, låga vibrationer och bullernivåer, liten miljöpåverkan och lägre underhåll. Deras höglyftskapacitet är lämplig för höglyftstillämpningar som luftkylda kylare, värmepumpar och värmeåtervinning.

Samtidigt finns de befintliga kompressorerna ur Danfoss Turbocor® TT/TG-serien nu tillgängliga för R-513A, ett icke-brandfarligt (A1) köldmedium med lågt GWP-värde som alternativ till R-134a. Som en följd av det kommer kylartillverkare att ha ännu ett alternativ för att motsvara framtida HFC-föreskrifter för oljefria tillämpningar för låga lyft.

Mer om Turbocor-tekniken

 

Danfoss Turbocor® TTH/TGH high-lift compressors

Danfoss har utvecklat Danfoss EXO: det första oljefria programmet någonsin

Danfoss har utvecklat Danfoss EXO: det första oljefria programmet någonsin. Detta nya program erbjuder ett brett sortiment av nyckelkomponenter utformade för att ytterligare förbättra tillförlitligheten och effektivitet hos nästa generations oljefria vattenkylare. Förutom de banbrytande Danfoss Turbocor® TT-, TG-, TTH- eller VTT-kompressorerna innehåller sortimentet:

  • ETS C – elektroniskt styrda expansionsventiler
  • EKE – överhettningsregulatorer
  • AKS 32 – tryckgivare
  • mikroplatt- och mikrokanalvärmeväxlare (MPHE och MCHE) och
  • MCX – systemregulatorer.

Det har även systemskydd, som DCL/DCR-torkfilter, CHV-backventiler, GBC-kulventiler och ICM-regulatordisplayer.

Mer om oljefria programmet

Nya högeffektiva scrollkompressorer ger OEM-tillverkare omedelbara vinster

Två innovationer inom scrollkompressorteknik har bevisats innebära betydande effektiviseringar – samtidigt som utvecklingstiden snabbas upp för OEM-tillverkare.

 

Danfoss EXO: First ever oil-free program Nya Danfoss scrollkompressorer med IDV

Nya Danfoss scrollkompressorer med IDV kommer att läggas till sortimentet i början av 2019, för luftkylda och vattenkylda kylare upp till 150 TR per krets i system med fördelningsrör där traditionella utföranden annars skulle kräver quadros eller mer än två kretsar. IDV-teknik har redan visat på systemomfattande vinster i fråga om energieffektivitet, särskilt vid delbelastning, och blir alltmer populärt inom den nya generationen av effektiva och kostnadseffektiva vattenkylare. De nya kompressorernas kompakta mått passar standardkylaravtrycken, vilket ger en omedelbar effektivitetsförbättring med minimal förändring av designen. Deras breda driftområde kommer att utökas ytterligare när DSH-kvalificering tillkännages för R542B och R32 under de kommande åren.

Två nya Danfoss VZH-inverterscrollkompressorer (8 TR och 10 TR) kommer att lanseras i mitten av 2018. De kommer att ge högre effektivitet och steglös modulering hos kylare, takaggregat och stängregulatorer. De kommer att finnas tillgängliga i form av ett förkvalificerat kompressor- och omformarpaket, för snabbare OEM-marknadsintroduktion, samtidigt som IDV-teknik och permanentmagnetmotorer hjälper till att ge förstklassig energieffektivitet. De nya tillskotten utökar ytterligare sortimentet av inverterscrollkompressorer från 4 till 26 TR och upp till 52 TR i tandem, vilket innebär att Danfoss har en unik möjlighet att stödja utrustningstillverkarnas ansträngningar för att uppnå energieffektivitet och precisionskylning tvärs över hela deras sortiment.

Mer om scrollkompressorer med IDV  

 

Danfoss Scrolls with IDVs

Högeffektiv värmeväxling och överhettningsreglering:

För de som behöver ännu större energieffektivitet finns ytterligare två mycket intressanta tekniker.

Danfoss nya mikroplattvärmeväxlare (MPHE) med Z-designförångare har lanserats, vilket ökar kapaciteten och effektiviteten hos kylare från 10 till 115 TR (med hjälp av R-410A) i både enkla och dubbla kretssystem. Den innovativa kanalplattkonstruktionen med Z-design förbättrar prestandan hos värmeväxlaren genom att gas- och vätskekylning blandas fullständigt. Tekniken ger både tillverkare av vattenkylare och värmepumpstillverkare möjlighet att förbättra den ekonomiska och miljömässiga effektiviteten hos maskinerna, och den är kompatibel med ett brett utbud av köldmedier med låga GWP-värden.

Mer om EKE överhettningsregulatorer 

Danfoss nya EKE-överhettningsregulatorer erbjuder ett snabbt sätt för OEM-tillverkare att utveckla effektivare kylare genom att utvecklings- och driftkostnader reduceras med upp till 20 procent. De adaptiva överhettningsalgoritmerna ger minskad energiförbrukning och högre systemtillförlitlighet, samtidigt som installationen är väldigt enkel. En snabb uppstartsfunktion garanterar optimal överhettning på kortast möjliga tid och undviker lågtrycksurkoppling. På samma gång ger EKE-regulatorernas avancerade programvara effektivitet, lättanvändbarhet och förbättrat skydd för HVACR-systemet. De kan också kombineras med Danfoss banbrytande expansionsanordning ETS Colibri® för att ytterligare minska kylarnas driftkostnader.

Mer om överhettningsregulatorer

Ricardo Schneider, vd vid Danfoss Turbocor, säger: – Detta är en tid av utmaningar utan motstycke för såväl utvecklare som entreprenörer. Som ledande inom branschen är vi fast beslutna att göra vad vi kan för att hjälpa och de här nya teknikerna ger HVACR-fackmän fler alternativ än någonsin för att välkomna en högeffektiv framtid med låga GWP-värden.

De nya lösningarna levereras tillsammans med en uppsättning verktyg för produktval, som urvalsprogrammen Coolselector® och Hexact, samt viss e-utbildning om systemtyper, komponenter och oljefria system som finns tillgängliga utan kostnad på learning.danfoss.com.

 

Danfoss Z Design Micro Plate Heat Exchangers

Sociala medier

Danfoss Cool är vår officiella sociala mediekanal. Var social och delta i samtalet.

Coolselector®2 - Intelligent urvals- och analysverktyg

Coolselector®2 erbjuder marknadsledande enkelhet och professionell lätthet i systemkonstruktionsprocessen för alla kommersiella och industriella kylprojekt. Ett unikt verktyg som gör det komplicerade enkelt. Coolselector®2 kan användas på språng eftersom det fungerar både offline och online.

Vill du veta mer?

Tycker du att våra produkter verkar intressanta? Vill du veta mer? Prata med oss! Kontakta oss via e-post så kommer någon av våra Danfoss-experter kontakta dig så snart som möjligt.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet