Utbyggnaden av Danfoss ATEX-laboratorium påskyndar utvecklingen av hållbara köldmedier

ATEX lab ribbon cutting Bandet klipptes och dörrarna slogs upp till vårt nyutbyggda ATEX-labb med ett hundratal kunder, journalister och medarbetare som åskådare. Anläggningen kommer att påskynda utprovningen av olika köldmedier för kompressorer och därmed underlätta övergången till mer hållbara köldmedier.

- den 27 september 2018 Efter Danfoss Cooling

Bandet klipptes och dörrarna slogs upp till vårt nyutbyggda ATEX-labb med ett hundratal kunder, journalister och medarbetare som åskådare. Anläggningen kommer att påskynda utprovningen av olika köldmedier för kompressorer och därmed underlätta övergången till mer hållbara köldmedier.

”Övergången till nya köldmedier börjar här.”

Med dessa ord från Danfoss Coolings VD Jürgen Fischer slogs dörrarna upp till vårt nya ATEX-laboratorium i Trevoux, Frankrike.

Utbyggnaden av vårt ATEX-laboratorium innebär att vi får dramatiskt förbättrade möjligheter att testa våra kompressorer till luftkonditionering och kylaggregat med olika lättantändliga och alternativa köldmedier så att vi kan utveckla bättre kompressortekniker. Dessa förbättringar kommer att vara viktiga för att kunna minska CO2-utsläppen, minska effekterna av klimatförändringarna och hjälpa oss att förse våra kunder med bättre lösningar.

ATEX-certifieringen innebär att byggnaden och verksamhetsprocesserna har utformats särskilt för explosiva omgivningar (ATEX) och hantering av brandfarliga köldmedier. Detta säkerställer att testmiljön blir så säker som möjligt. Med sina 3 000 kvadratmeter är ATEX-labbet nu sex gånger större än det var från början.

 

JF welcoming invitees Noel Ryan och Jürgen Fischer hälsar alla välkomna.

 

Under sitt välkomsttal underströk Noel Ryan, chef för Commercial Compressors, att det inte är någon slump att labbutbyggnaden finns i Europa: – Vårt team med mycket högkvalificerade experter och det faktum att vår produktionsenhet blir så lättillgänglig innebär att vi har all kompetens vi behöver för att kunna hitta framtidens köldmedielösningar och kompressortekniker. Många av oss har känt varandra väldigt länge. Branschens förändring är inte den första vi sett, men det är möjligen den snabbaste och mest omfattande i Europa där vi står inför flera närliggande milstolpar. Danfoss gör stora investeringar för att bidra till denna omställning.

Jürgen Fischer, VD för Danfoss Cooling, kopplade det nya labbet till Danfoss bakgrund med alla dess investeringar för framtiden: – Det ligger i Danfoss DNA att investera i sökandet efter lösningar som är energieffektiva, pålitliga och hållbara. Och detta laboratorium är ett påtagligt bevis för hur vi investerar i köldmedier för framtiden. ATEX-laboratoriet är det största av sitt slag i Europa, och här har vi rätt människor, produkter och kompetenser för att hålla planeten sval.

Invigningen av den nya ATEX-labbutbyggnaden är bara ett av många steg som Danfoss vidtar för att bidra till omställningen vad gäller köldmedier.
Besök vårt uppdaterade Refrigerant Transition Center för mer information:
 Refrigerant Transition Center

 

ATEX lab from sky  Sky utsikt över ATEX labbet och franska fabriken för kommersiella kompressorer

 

Mer information om laboratoriet

ATEX-laboratoriet berör kompressorernas hela livslängd, allt från avancerad ingenjörskonst till utveckling av nya produkter och produktkvalitet, framför allt vad gäller två centrala faktorer: tillförlitlighet och prestanda. I detta laboratorium kan Danfoss återskapa alla typer av tester med köldmedier upp till klass A3 och hjälpa yrkesfolket att genomföra övergången till alternativ i A2L/A3-klassen (lättantändliga till mycket brandfarliga).

Kapacitet:

• 2 team (dag/natt)
• 5 000 prestandatester
• 300 000 timmars tillförlitlighetstest
• 50 provbänkar för testning av kompressorer från 0,5 till 60 TR och parallellkompressorer från 0,5 till 240 TR per krets
• Utrymmen för prestandatester avseende energi, kapacitet och buller
• Utrymmen för tillförlitlighetstest avseende olja och uthållighet


 

Sociala medier

Danfoss Cool är vår officiella sociala mediekanal. Var social och delta i samtalet.

Coolselector®2 - Intelligent urvals- och analysverktyg

Coolselector®2 erbjuder marknadsledande enkelhet och professionell lätthet i systemkonstruktionsprocessen för alla kommersiella och industriella kylprojekt. Ett unikt verktyg som gör det komplicerade enkelt. Coolselector®2 kan användas på språng eftersom det fungerar både offline och online.

Vill du veta mer?

Tycker du att våra produkter verkar intressanta? Vill du veta mer? Prata med oss! Kontakta oss via e-post så kommer någon av våra Danfoss-experter kontakta dig så snart som möjligt.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet