Effektiv läskproduktion i Brasilien

Spaipa S/A – Indústria Brasileira de Bebidas (brasiliansk dryckesindustri) tillverkar och distribuerar Coca-Cola-produkter i och till delstaterna Paraná och São Paulo, och distribuerar Heineken till hela Brasilien.

— den 7 augusti 2014 Efter Danfoss

Uppgraderingar av den nya anläggningen i Maringá ledde till en kapacitetsökning på 122 % – från 353 miljoner liter till 784 miljoner liter per år. Det här berodde delvis på en skräddarsydd lösning från Danfoss, där en VLT® OneGearDrive användes i transport- och transportbanesystemet. 


Transportbanorna i en anläggnings buteljeringslinje är oerhört viktiga inom dryckesindustrin, eftersom de måste ha kapacitet att klara materialansamling samtidigt som de hela tiden måste hålla en konstant rytm i buteljeringslinjen, särskilt när en maskin av någon anledning stoppas. Alla kan nog föreställa sig vad som skulle hända om en transportbana med tusentals flaskor plötsligt stannade upp.

Spaipa letade efter en lösning som skulle bidra till minskad vatten- och energiförbrukning och större effektivitet. Hos Danfoss hittade de vad de sökte – och fick också en lösning som uppfyller alla hygienkrav från livsmedels- och dryckesindustrierna.

Utöver att produktiviteten ökade kunde Spaipa tack vare lösningen också spara naturresurser genom att elanvändningen minskade med så mycket som 25 %. Även vattenanvändningen i samband med rengöring av transportbanorna minskade.

På mycket kort tid minskade underhållskostnaderna för anläggningen med 90 % medan transportbanornas drifttid ökade med 8 timmar per år, vilket motsvarar 300 000 fler flaskor per år. Systemet har ytterligare en viktig fördel: hygienisk design, vilket innebär att företaget nu kan sterilisera sina transportbanesystem (band och motorer) fullständigt.

 

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet