Energieffektiv rysk förskola

Under 2011–2012 implementerades ett unikt energieffektivitetsprojekt i värme- och vattenverk i den ryska staden Tomsk, i och med byggandet och idrifttagandet av Förskola nr 83. Projektet, som fick namnet ”Patch of Sunlight”, resulterade i att 100 % av förskolans värme och varmvatten levererades via geotermiska värmepumpar från Danfoss. Det innebär att den här förskolan är den första i Ryssland som har energieffektivitetsklass A.

— den 8 augusti 2014 Efter Danfoss

Tekniskt sett bygger lösningen på att värmeenergi lagrad i marken lånas och omvandlas. 24 brunnar, upp till 100 meter djupa, har borrats längs byggnadens utsida. I huvudkretsarna cirkulerar omkring sex ton värmebärande vätska. Värmepumparna hjälper till att omvandla jordvärme med låg potential så att den kan användas för varmvattenförsörjning och i värmesystem.

De energibesparande lösningar som användes vid byggandet av förskolan väntas leda till att värmekostnaderna minskar med 40–50 % jämfört med i liknande lokaler där konventionella uppvärmningskällor används.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet