Hamburgs nya citykvarter sätter grön standard

Ett helt nytt citykvarter, som har fått namnet HafenCity, har uppförts i hjärtat av Hamburg i Tyskland. Det är Europas just nu största utvecklingsprojekt i central stadsmiljö, och det sätter en grön standard – stadsplanerarna har valt de allra mest hållbara och ekonomiskt fördelaktiga lösningarna med hjälp av teknik från Danfoss.

— den 10 februari 2015 Efter Danfoss

Lösningarna bidrar till att hålla användningen av el, värme och kyla på en minimal nivå i byggnader och i försörjningssystemen. Exempelvis förses alla byggnader med fjärrvärme från kraftvärmeverk. Tack vare kombinationen av värme och kraft kan överskottsvärmen från verken användas för att värma upp byggnader i HafenCity i stället för att gå till spillo. På så vis kan 90 % av primärenergin utnyttjas – ett koncept som på ett enkelt sätt skulle kunna förflyttas till andra bostadsområden och städer. Jämfört med konventionell värmeförsörjning som bygger på fossila bränslen sparar man cirka 3,7 miljoner euro i bränslekostnader och 14 000 ton koldioxid varje år.  

Fjärrvärmen distribueras till byggnader i HafenCity via Danfoss understationer och varmvattensystem för hushåll, vilket garanterar att varje enskild kilowatt energi används på ett så effektivt sätt som möjligt. Byggnaderna är också utrustade med mer teknik från Danfoss som styr energiförbrukningen i värme- och kylsystem och skapar ett bekvämt inomhusklimat. 

Allt detta gör det möjligt för Hamburg att förverkliga sina visioner om HafenCity och att uppnå sitt 2020-mål om att minska koldioxidutsläppen med 40 %. I Hamburg levereras fjärrvärme till 19 % av alla hushåll, jämfört med endast 13 % i övriga delar av Tyskland. Politikerna har meddelat att infrastrukturen för fjärrvärme kommer att byggas ut ännu mer: målet är att ytterligare 50 000 hushåll ska vara anslutna till fjärrvärmenätet år 2020.

 

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet