Massiva besparingar i Malaysia

Det tjugo våningar höga ”Consplant Tower” i Kuala Lumpur i Malaysia används på ett helt annat sätt under dagtid jämfört med under kvällar och nätter. På dagarna används framför allt kontorsytorna, medan galleriorna har öppet fram till tidig kväll och restaurangerna ända inpå natten. Eftersom byggnaden används på så många olika sätt blir pressen på kylsystemet stor när det gäller energieffektiviteten.

— den 8 augusti 2014 Efter Danfoss

I de flesta delar av byggnaden krävs vanligtvis en hög kylningsnivå under dagtid, medan bara några få utrymmen kräver kylning även under nätterna. Utmaningen låg i att minska energikostnaderna för kylning under natten och samtidigt kunna erbjuda gästerna i tornets restaurang en skön och sval miljö. Lösningen blev Pressure Independent Balancing and Control Valves (PIBCV) från Danfoss.

Genom att utrusta systemet med 200 tryckoberoende AB-QM-ventiler kunde man garantera stabil och tillförlitlig kylning anpassad efter det aktuella kylningsbehovet vid alla tidpunkter. Dessutom har kylningslösningen ändrats från konstant luftflöde till variabelt luftflöde, vilket innebär att luftflödet automatiskt kan anpassas efter behoven inne i byggnaden vid olika tider på dygnet.

Förutom energibesparingarna på 67 % och en återbetalningstid på endast två år har de nya ventilerna också förenklat luftkonditioneringssystemet betydligt. Både tid och arbetskraft sparas eftersom det numera inte behövs utföras krävande balanseringsprocedurer.

 

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet