Framgångsrik köttbearbetning i Kina

På ett av de mest framgångsrika företagen inom kinesisk köttindustri, Grand Farm, har man mycket noggrann kontroll på både temperatur och kvalitet för att försäkra sig om att köttet håller sig färskt under bearbetningen. Danfoss har överträffat Grand Farms förväntningar genom att bygga ett effektivt och stabilt kylsystem på företagets nya bearbetnings- och kyllagringsanläggningar.

— den 7 augusti 2014 Efter Danfoss

Lösningen bygger på den så kallade ICF-ventilen från Danfoss och har redan lett till stora kostnadsbesparingar.

Kylsystemet har installerats på bearbetningsanläggningens och kyllagringsanläggningarnas tak i staden Zhaodong i Heilongjiang-provinsen.

Inom köttindustrin krävs kylning under hela processen. Exakt och stabil reglering av låga temperaturer är avgörande i nyckelprocesser som preliminär bearbetning, styckning och packning, snabbfrysning, kylning och lagring.

Danfoss ICF-regleringslösning kan ersätta en rad konventionella mekaniska, elektromekaniska och elektroniskt reglerade ventiler – något som innebär ett antal fördelar i samband med konstruktionsfasen för en kylningsanläggning och i samband med installation, service och underhåll.

Grand Farm ville att lösningen skulle vara exakt, säker, effektiv, hälsosam och miljövänlig, och kom fram till att Danfoss var den rätta samarbetspartnern för dem.

Över 4 000 ICF-ventilstationer från Danfoss är nu i drift i kött- och kylkedjeföretagets lokaler i Kina, och 50 stationer har installerats i Grand Farms nyaste anläggning. Hittills har Grand Farm gjort kostnadsbesparingar på 50 % när det gäller installation och på över 30 % när det gäller underhåll. 

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet