Världens näst största byggnad är full av teknik från Danfoss

När skyskrapan Shanghai Tower väl är färdigbyggd kommer den att vara Kinas högsta byggnad och världens näst största byggnad. Den kommer att uppfylla de allra mest strikta miljökraven där teknik från Danfoss är med och bidrar.

— den 6 augusti 2014 Efter Danfoss

Som en följd av den ökande kinesiska urbaniseringen ställs särskilda krav på byggnadsprojekt när det gäller att minska energiförbrukningen och föroreningarna. Det är därför som Danfoss tillhandahåller flera energibesparande komponenter som kommer att bidra till att göra Shanghai Tower till en av världens grönaste byggnader. Shanghai Tower har redan certifierats enligt guldkategorin inom ”Leadership in Energy and Environmental Design”, och tilldelats den kinesiska utmärkelsen ”Three-star green building” – den högsta standard som går att uppnå i Kina.

Totalt 6 700 reglerventiler från Danfoss är installerade i Shanghai Tower. Dessa ska på automatisk väg säkerställa exakt reglering och balansering av vattenflödet i det en kilometer långa rörsystemet. Det innebär att personer som befinner sig på översta våningen snabbt kommer att få den önskade temperaturen, oavsett vilken temperatur som är vald på de undre våningarna.
Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen står för över hälften av den totala energiförbrukningen i byggnaden. Detta kan minskas med 20 % med hjälp av Danfoss reglerventiler.

För värme- och kylsystemens räkning kommer Danfoss även att leverera 660 frekvensomriktare med variabel varvtalsreglering som ska säkerställa att pumparna, kompressorerna och fläktarna aldrig körs i högre hastighet än vad som krävs för att rätt temperatur ska nås. Detta kommer att bidra till ytterligare besparingar på 20–40 % jämfört med om enheterna skulle köras utan den här tekniken. 

Energieffektiviteten i luftkonditioneringssystemet kommer att öka ytterligare med hjälp av tryckgivare och filtertorkare från Danfoss.

 

Socialisera Delta

Vill du diskutera med oss?

Lär känna oss och delta i samtalet